? Gikeno Foundation

Gegevens

Naam Instelling: Stichting Gikeno Foundation Kenya
RSIN nummer: 852500245
Vestigings/contactadres: De Krosselt 28, 5941 AS Velden

Bestuur
Mevr. C (Carla) AM Brugmans-Kneepkens, voorzitter wonende te Geldrop
Mevr. Z (Zuzana) van Mosseveld-Harantova, secretaris/penningmeester wonende te Velden
Mevr. N (Nancy) van der Woeij, bestuurslid wonende te Maastricht

Beloningsbeleid: Bij artikel 5. 3 van de statuten is vastgelegd dat het bestuur geen beloning ontvangt voor haar werkzaamheden. Wel kan worden afgesproken dat het bestuur een (kleine) onkostenvergoeding ontvangt voor de door het bestuur gemaakte kosten.


Financiele Verslaglegging 2014-2019
Overzicht bankrekening Gikeno Foundation

Rek crt NL57RABO0116525517
Saldo 01-01-2014
Saldo 01-01-2015
Saldo 01-01-2016
Saldo 01-01-2017

Saldo 01-01-2018
Bankkosten
Sponsorinkomsten
Resultaat 2018
Saldo 01-01-2019


- € 191,31
€ 4.000,00


€ 2.205,15
€ 750,16
€ 6.989,49
€ 1.370,25

€ 1.180,82


€ 3.808,69
€ 4.989,51


Toelichting Januari 2019
- De spaarrekening NL47 Rabo 3464588173 heeft vanaf begin een nihil saldo gehad en is om kosten te besparen per 21 december 2015 opgeheven.
- De stichting heeft nu alleen nog de rekening courant bij de Rabo bank.
- De jaarkosten zijn met name de bankkosten van de Rabo bank.
- Inmiddels zijn alle klaslokalen gebouwd en wachten wij op voorstellen uit Kenya voor het realiseren van de administratieve gebouwen en overige infra struturele voorzieningen.

Financiele Verslaglegging 2013-2014
Officiële opstart/opening 2 bankrekeningen

Rek crt. NL57RABO0116525517 in 2014:

Saldo 31.12.13: €2205,14
Sponsoring en donaties: €6643,70
Bankkosten: €192,71
Eerste betaling Project Kenya: €2150,== (start bouw klaslokalen eerste tranche)
Saldo 31.12.14: €6506,13


Rek crt. NL57RABO0116525517 in 2013:

Saldo per 01.01.13: €0,00
Bankkosten 2013: €-44,86
Sponsoring 2013: €2250,00
Saldo 31.12.13: €2205,14

De spaarrekening NL47RABO3464588173 vertoont per heden 01.09.14 een €0,00 saldo